Diensten

Begeleiding van ondernemingen als onafhankelijk bestuurder

Onafhankelijk en deskundig advies over milieu- en bodemdossiers

Begeleiding van ondernemingen als onafhankelijk bestuurder

Vanuit een ruime ervaring als oprichter, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, bestuurder, enz. van diverse ondernemingen werd een grondige kennis opgebouwd over het oprichten, opstarten, exploiteren en zelfs verkopen van bedrijven.

Vanuit deze ervaring en kennis bied ik mijn diensten aan als onafhankelijk bestuurder.

Onafhankelijk en deskundig advies over milieu- en bodemdossiers

Gedurende meer dan dertig jaar werd een degelijke expertise opgebouwd op gebied van leefmilieu, afvalverwijdering en bodemverontreiniging.

Eerst gedurende acht jaar als ambtenaar bij de waterzuiveringsmaatschappij (WZK, nu VMM) en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en sedert 1989 als oprichter van het Milieustudiebureau Mestdagh (M.S.M.) nv, daarna het Bureau voor Milieuonderzoek (B.V.M.O.) nv en vervolgens bij de bvba Mestdagh-Dhondt (MEDO bvba).

Hierdoor werd een grondige kennis van de leefmilieu- en bodemwetgeving en -administratie opgebouwd.

Deze kennis wordt nu ter beschikking gesteld van bedrijven die met de complexe leefmilieudossiers worden geconfronteerd. Zij kunnen uiteraard een beroep doen op één van de vele studiebureaus maar in vele gevallen is een persoonlijke en vertrouwelijke begeleiding ook dan, of zelfs juist dan, wenselijk.

Een bedrijfsleider die geconfronteerd wordt met complexe milieuproblemen heeft soms behoefte aan een second opinion en bijstand door een onafhankelijke deskundige.

Vanuit een jarenlange ervaring worden mijn diensten aangeboden als onafhankelijke deskundige.